RECODING & MIXING : www.x-tension.at

 

 

 

Album "Geh deinen Weg"

 

CD NR: 2014 176

 

 

Single "So wie Du zu sein"

 

September 2014

 

 

Single "Immer wann I an di denk"

 

Juli 2014

 

 

Single "Kerzenlicht"

 

Mai 2014

 

 

Single    "Manche Chancen kriagst nur amoi"

 

März       2014

 

 

Single "Drah ka Liacht auf"

 

Oktober       2013